Darvinvari partner

Bir eponym bir kişi, yer veya şey kime sonra veya adlandırılmış veya adlandırılmış olduğuna inanılan hangi bir şey sonra. Eponym türetilen sıfatlar içerir adını taşıyan ve eponymic.Örneğin, I. Elizabeth ait eponym olan Elizabeth döneminin ve ' adını veren kurucusu Ford Motor Company' atıfta Henry Ford.Özellikle kaydedilen-müzik endüstrisinde son kullanımı, aynı ...

soyuna adını veren kimse - Eponym - qwe.wiki